Forum und email
gnupg_clearsignkeys

gnupg_clearsignkeys

(no version information, might be only in CVS)

gnupg_clearsignkeys -- Removes all keys which were set for signing before

Popis

bool gnupg_clearsignkeys ( resource identifier )

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. Procedural gnupg_clearsignkeys() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_clearsignkeys($res);
?>

Příklad 2. OO gnupg_clearsignkeys() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg -> clearsignkeys();
?>