Forum und email
hw_setlinkroot

hw_setlinkroot

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PECL)

hw_setlinkroot --  Set the id to which links are calculated

Description

int hw_setlinkroot ( int link, int rootid )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.