Forum und email
hw_stat

hw_stat

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PECL)

hw_stat --  Returns status string

Description

string hw_stat ( int link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.