type"HREF="function.hwapi-reason-type.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only i..."/>
Forum und email
hw_api_reason->description

hw_api_reason->description

(no version information, might be only in CVS)

hw_api_reason->description -- Returns description of reason

Description

string hw_api_reason->description ( void )

Returns the description of a reason