remove"HREF="function.hwapi-remove.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be o..."/>
Forum und email
hw_api_reason->type

hw_api_reason->type

(no version information, might be only in CVS)

hw_api_reason->type -- Returns type of reason

Description

HW_API_Reason hw_api_reason->type ( void )

Returns the type of a reason.