Forum und email
ibase_server_info

ibase_server_info

(PHP 5)

ibase_server_info --  Request information about a database server

Description

string ibase_server_info ( resource service_handle, int action )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.