Forum und email
ibase_service_attach

ibase_service_attach

(PHP 5)

ibase_service_attach --  Connect to the service manager

Description

resource ibase_service_attach ( string host, string dba_username, string dba_password )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.