Forum und email
ibase_service_detach

ibase_service_detach

(PHP 5)

ibase_service_detach --  Disconnect from the service manager

Description

bool ibase_service_detach ( resource service_handle )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.