Forum und email
ifx_byteasvarchar

ifx_byteasvarchar

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

ifx_byteasvarchar -- Set the default byte mode

Popis

bool ifx_byteasvarchar ( int mode )

Sets the default byte mode for all select-queries.

Seznam parametrů

mode

Mode "0" will return a blob id, and mode "1" will return a varchar with text content.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.