Forum und email
ifx_free_blob

ifx_free_blob

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

ifx_free_blob -- Deletes the blob object

Popis

bool ifx_free_blob ( int bid )

Deletes the blobobject for the given blob object-id.

Seznam parametrů

bid

The BLOB object id.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.