Forum und email
ifx_free_char

ifx_free_char

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

ifx_free_char -- Deletes the char object

Popis

bool ifx_free_char ( int bid )

Deletes the charobject for the given char object-id.

Seznam parametrů

bid

The char object id.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.