Forum und email
imagick_first

imagick_first

(PECL)

imagick_first -- Set the internal pointer of an image list to its first element

Popis

bool imagick_first ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.