Forum und email
imagick_flatten

imagick_flatten

(PECL)

imagick_flatten -- Merge a sequence of images

Popis

bool imagick_flatten ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.