Forum und email
imagick_flip

imagick_flip

(PECL)

imagick_flip -- Create a vertical mirror image by reflecting the pixels around the central x-axis

Popis

bool imagick_flip ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.