Forum und email
imagick_getdpiy

imagick_getdpiy

(PECL)

imagick_getdpiy -- Get DPI in Y axis

Popis

int imagick_getdpiy ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Number of dots per inch in Y axis.