Forum und email
imagick_getheight

imagick_getheight

(PECL)

imagick_getheight -- Get height

Popis

int imagick_getheight ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Height of an image in pixels.