Forum und email
imagick_poplist

imagick_poplist

(PECL)

imagick_poplist -- Remove the last image in the list

Popis

resource imagick_poplist ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Image handle of extracted image on success or FALSE on failure.