Forum und email
imagick_prev

imagick_prev

(PECL)

imagick_prev -- Rewind the internal pointer of an image list

Popis

bool imagick_prev ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.