Forum und email
imagick_profile

imagick_profile

(PECL)

imagick_profile -- Add or remove a ICC, IPTC, or generic profile from an image

Popis

bool imagick_profile ( resource image, string name, int clone [, string profile] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

name

Name of profile to add or remove: ICC, IPTC, or generic profile

clone

Should be zero

profile

The profile data

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.