Forum und email
imagick_setfontstyle

imagick_setfontstyle

(PECL)

imagick_setfontstyle -- Set font style

Popis

bool imagick_setfontstyle ( resource image, int style )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

style

One of IMAGICK_FONTSTYLE_* constants

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.