Forum und email
imagick_shade

imagick_shade

(PECL)

imagick_shade -- Shine a distant light on an image to create a three-dimensional effect

Popis

bool imagick_shade ( resource image, int gray, float azimuth, float elevation )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

gray

A value other than zero shades the intensity of each pixel

azimuth

Azimuth of the light source direction

elevation

Elevation of the light source direction

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.