Forum und email
iptcembed

iptcembed

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

iptcembed -- Embed binary IPTC data into a JPEG image

Popis

mixed iptcembed ( string iptcdata, string jpeg_file_name [, int spool] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

iptcdata

jpeg_file_name

spool