Forum und email
iptcparse

iptcparse

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

iptcparse --  Parsuje binární IPTC https://www.iptc.org/ blok do jednotlivých tagů.

Popis

array iptcparse ( string iptcblock )

Tato funkce parsuje binární IPTC blok do jeho jednotlivých tagů. Vrací pole, které používá tagmarker jako index, a jeho hodnotu jako hodnotu. Vrací FALSE při chybě, nebo pokud nenajde žádná IPTC data. Příklad viz GetImageSize().