Forum und email
kadm5_delete_principal

kadm5_delete_principal

(PECL)

kadm5_delete_principal -- Deletes a kerberos principal

Popis

bool kadm5_delete_principal ( resource handle, string principal )

kadm5_delete_principal() remove the principal from the Kerberos database.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. kadm5_delete_principal() example

<?php

$handle
= kadm5_init_with_password("afs-1", "GONICUS.LOCAL", "admin/admin", "password");

kadm5_delete_principal($handle, "burbach@GONICUS.LOCAL");

kadm5_destroy($handle);
?>