Forum und email
kadm5_destroy

kadm5_destroy

(PECL)

kadm5_destroy -- Closes the connection to the admin server and releases all related resources

Popis

bool kadm5_destroy ( resource handle )

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.