Forum und email
kadm5_flush

kadm5_flush

(PECL)

kadm5_flush -- Flush all changes to the Kerberos database, leaving the connection to the Kerberos admin server open

Popis

bool kadm5_flush ( resource handle )

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.