Forum und email
ldap_next_reference

ldap_next_reference

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ldap_next_reference -- Get next reference

Popis

resource ldap_next_reference ( resource link, resource entry )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.