Forum und email
ldap_parse_reference

ldap_parse_reference

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ldap_parse_reference -- Extract information from reference entry

Popis

bool ldap_parse_reference ( resource link, resource entry, array &referrals )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.