Forum und email
ldap_parse_result

ldap_parse_result

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ldap_parse_result -- Extract information from result

Popis

bool ldap_parse_result ( resource link, resource result, int &errcode [, string &matcheddn [, string &errmsg [, array &referrals]]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.