Forum und email
libxml_clear_errors

libxml_clear_errors

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

libxml_clear_errors --  Clear libxml error buffer

Popis

void libxml_clear_errors ( void )

libxml_clear_errors() clears the libxml error buffer.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.