Forum und email
localtime

localtime

(PHP 4, PHP 5)

localtime -- Vrací místní čas

Popis

array localtime ( [int timestamp [, bool is_associative]] )

Funkce localtime() vrací pole strukturálně identické k návratové hodnotě volání v C. První argument funkce localtime() je časové razítko; není-li dáno, použije se aktuální čas, který vrátí funkce time(). Druhý argument localtime() je is_associative, který (nastavením na nulu) signalizuje, že vracené pole je obyčejné, číselně indexované pole. Je-li argument nastaven na 1, potom localtime() vrací asociativní pole obsahující všechny elementy struktury vrácené příslušným funkčním voláním v C. Názvy klíčů tohoto pole jsou následující:

  • "tm_sec" - sekunda

  • "tm_min" - minuta

  • "tm_hour" - hodina

  • "tm_mday" - den v měsíci

  • "tm_mon" - měsíc v roce, počínaje 0 (leden)

  • "tm_year" - roky od 1900

  • "tm_wday" - den v týdnu

  • "tm_yday" - den v roce

  • "tm_isdst" - platí letní čas