Forum und email
microtime

microtime

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

microtime --  Vrací aktuální UNIXové časové razítko s mikrosekundami

Popis

mixed microtime ( [bool get_as_float] )

Vrací řetězec "msec sec", kde sec je aktuální čas měřený počtem sekund od Unix Epoch (0:00:00 January 1, 1970 GMT) a msec je mikrosekundová část. Tato funkce je dostupná pouze na operačních systémech, které podporují systémové volání gettimeofday().

Obě části řetězce jsou vráceny v jednotkách sekund.

Příklad 1. Příklad - microtime()

<?php
function getmicrotime(){
    list(
$usec, $sec) = explode(" ",microtime());
    return ((float)
$usec + (float)$sec);
    }

$time_start = getmicrotime();
    
for (
$i=0; $i < 1000; $i++){
    
// nic nedělej, 1000krát
    
}

$time_end = getmicrotime();
$time = $time_end - $time_start;

echo
"Nic se nedělalo $time sekund";
?>

Viz také time().