Forum und email
m_completeauthorizations

m_completeauthorizations

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_completeauthorizations -- Number of complete authorizations in queue, returning an array of their identifiers

Popis

int m_completeauthorizations ( resource conn, int &array )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

array

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity