Forum und email
m_initengine

m_initengine

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_initengine -- Ready the client for IP/SSL Communication

Popis

int m_initengine ( string location )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

location

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity