Forum und email
m_iscommadelimited

m_iscommadelimited

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_iscommadelimited -- Checks to see if response is comma delimited

Popis

int m_iscommadelimited ( resource conn, int identifier )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

identifier

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity