Forum und email
m_maxconntimeout

m_maxconntimeout

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_maxconntimeout -- The maximum amount of time the API will attempt a connection to MCVE

Popis

bool m_maxconntimeout ( resource conn, int secs )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

secs

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity