Forum und email
m_initconn

m_initconn

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_initconn -- Create and initialize an MCVE_CONN structure

Popis

resource m_initconn ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Returns an MCVE_CONN resource.

Viz také

m_destroyconn()