Forum und email
m_destroyconn

m_destroyconn

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_destroyconn -- Destroy the connection and MCVE_CONN structure

Popis

bool m_destroyconn ( resource conn )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

Návratové hodnoty

Returns TRUE.

Viz také

m_initconn()