Forum und email
m_deletetrans

m_deletetrans

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_deletetrans -- Delete specified transaction from MCVE_CONN structure

Popis

bool m_deletetrans ( resource conn, int identifier )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

identifier

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity