Forum und email
m_destroyengine

m_destroyengine

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_destroyengine -- Free memory associated with IP/SSL connectivity

Popis

void m_destroyengine ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.