Forum und email
m_getcommadelimited

m_getcommadelimited

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_getcommadelimited -- Get the RAW comma delimited data returned from MCVE

Popis

string m_getcommadelimited ( resource conn, int identifier )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

identifier

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity