Forum und email
m_parsecommadelimited

m_parsecommadelimited

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_parsecommadelimited -- Parse the comma delimited response so m_getcell, etc will work

Popis

int m_parsecommadelimited ( resource conn, int identifier )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

identifier

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity