Forum und email
m_responseparam

m_responseparam

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_responseparam -- Get a custom response parameter

Popis

string m_responseparam ( resource conn, int identifier, string key )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

identifier

Its description

key

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity