Forum und email
m_uwait

m_uwait

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_uwait -- Wait x microsecs

Popis

int m_uwait ( int microsecs )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

microsecs

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity