Forum und email
m_validateidentifier

m_validateidentifier

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

m_validateidentifier -- Whether or not to validate the passed identifier on any transaction it is passed to

Popis

int m_validateidentifier ( resource conn, int tf )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

tf

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity