Forum und email
m_verifysslcert

m_verifysslcert

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_verifysslcert -- Set whether or not to verify the server ssl certificate

Popis

bool m_verifysslcert ( resource conn, int tf )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

tf

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity