Forum und email
mailparse_msg_extract_whole_part_file

mailparse_msg_extract_whole_part_file

(PECL)

mailparse_msg_extract_whole_part_file -- Extracts a message section including headers without decoding the transfer encoding

Popis

string mailparse_msg_extract_whole_part_file ( resource mimemail, string filename [, callback callbackfunc] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

mimemail

A valid MIME resource.

filename

callbackfunc

Návratové hodnoty