Forum und email
mailparse_msg_free

mailparse_msg_free

(4.1.0 - 4.1.2 only, PECL)

mailparse_msg_free -- Frees a MIME resource

Popis

bool mailparse_msg_free ( resource mimemail )

Frees a MIME resource.

Seznam parametrů

mimemail

A valid MIME resource allocated by mailparse_msg_create() or mailparse_msg_parse_file().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.