Forum und email
mailparse_msg_get_part_data

mailparse_msg_get_part_data

(4.1.0 - 4.1.2 only, PECL)

mailparse_msg_get_part_data -- Returns an associative array of info about the message

Popis

array mailparse_msg_get_part_data ( resource mimemail )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

mimemail

A valid MIME resource.