Forum und email
maxdb_dump_debug_info

maxdb_dump_debug_info

(PECL)

maxdb_dump_debug_info -- Dump debugging information into the log

Description

bool maxdb_dump_debug_info ( resource link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.